Wspólnota Indywidualności Otwartych

Wiemy kim jesteśmy, ale nie wiemy kim możemy się stać 
ks. Jacek Wiosna Stryczek

INDYWIDUALNOŚĆ

Misją WIO jest kształtowanie Indywidualności, czyli osób, które kierują swoim życiem, które podejmują decyzje i biorą za nie odpowiedzialność. U nas każdy ma szansę stać się Kimś przez podjęcie pracy nad sobą i wzięcie odpowiedzialności. Stawiamy na rozwój. Ale nie rozwój dla rozwoju. Ma on nas doprowadzić do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.

SPOTKANIE

Prawdziwe spotkanie zawsze prowadzi do zmiany i  większego rozwoju. Do takich właśnie spotkań dążymy. A potem powstaje Wspólnota - przestrzeń zbudowana na wspólnych ideałach, na Indywidualności i Otwartości każdej z osób. Każdy z nas ma swoje życie i jest inny, ale w swojej codzienności, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, kierujemy się zasadami Ewangelii. To właśnie łączy nas w naszej różnorodności.

MEDYTACJA

Duchem naszych działań jest codzienna modlitwa. Chcemy poznawać Boga i w konfrontacji z Nim poznawać siebie samych, odkryć kim jesteśmy naprawdę, ku czemu woła nas Bóg, kim możemy się stać wchodząc z Nim w relację. Dlatego w WIO proponujemy formację opartą na zgłębianiu życia modlitwy.

KOŚCIÓŁ

Budujemy Kościół zaangażowany, oparty nie na pasterskiej opiece duszpasterza, ale na konkretnym działaniu ludzi wierzących. Odpowiedzialność za innych, za wspólnotę, za Kościół leży w rękach wszystkich chrześcijan - zarówno księży, jak i świeckich.

Zapisz się na Newsletter WIO