Aktualności

Data publikacji: 02.24.2015

Projekt "Ekstremalny ksiądz"

Projekt EKSTREMALNY KSIĄDZ

Pomysł na projekt EKSTREMALNEGO KSIĘDZA zrodził się na przedłużeniu EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ. Duchowość EDK oparta jest na kilku złożeniach: do przejścia jest duży dystans, powyżej 40 km; odbywa się w nocy; kluczowy jest moment, w którym uczestnik EDK nie ma już siły i gdy pojawia się pokusa powrotu do „strefy komfortu", oddala ją na rzecz modlitwy. Właśnie to zmaganie się z własnym ciałem w czasie podejmowania niebanalnego wyzwania jest kluczowe w próbie uchwycenia definicji EKSTREMALNEGO KSIĘDZA.

Tak zdefiniowana duchowość świadomie odcina się od dwóch innych postaw. W jednej z nich Bóg zajmuje się tym, by człowiekowi było dobrze. Bóg pomaga, by na wczasach była ładna pogoda, by zawsze było miło, a gdy pojawia się cierpienie natychmiast powinien dać ulgę. Takie rozumieniu „funkcji Boga” jest sprzeczne z przekazem Ewangelii. Czytamy w niej: 

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je /Mt 16, 25/.

Właśnie ten moment „tracenia życia” jest kluczowy i to on dookreśla to, czym jest ekstremalność. A sformułowanie: „z mego powodu” – jest aktem pobożności. Jest przezwyciężeniem pokusy komfortu na rzecz modlitwy.

Drugą formą pobożności, od której odcina się EDK, jest sprowadzenie jej do formy myślnej albo do spotkań, rozmów. Zgodnie ze słowami Jezusa: 

A więc: poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie /Mt 7, 20-21/.

Zgodnie z nauczaniem Jezusa, pobożność nie sprowadza się do słów i myśli. Jest praktyką i samym życiem. Jest przekraczaniem własnego świata (chodzi o wolę Boga, a nie nasze przeświadczenia) i przynosi wymierne owoce.

EKSTREMALNY KSIĄDZ – to idea wpisująca się wprost w kapłaństwo. Jak stwierdził św. Paweł: 

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie /Ga 2, 20/.

Podstawowymi cechami ekstremalnego księdza jest podejmowanie dużych wyzwań - pomimo bólu, oraz pobożność. Nie chodzi o księży oryginalnych albo pracowitych. Chodzi o takich, którzy podejmują wielkie wyzwania: pieszo, na rowerze, w górach, pływając. Nie chodzi o uprawianie sportu. Chodzi o wyzwania, w których jest duch, ciało i ból. Nie chodzi o wielkie rekordy, barwne przygody i niewiarygodne historie. To nie jest ważne, choć oczywiście, może być. Chodzi o ciało, ducha i ból.

Takich księży chcemy zaprosić na wspólne spotkanie 8 marca w Kościele św. Józefa w Krakowie. W spotkaniu zapowiedział swój udział Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Celestino Migliore. Warunkiem zaproszenia na spotkanie jest zorganizowanie w swoim rejonie w tym roku EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ (lub udział w EDK w tym roku z planem zorganizowania tego wydarzenia w swoim środowisku za rok).

Księży można zgłaszać (lub mogą się sami zgłosić) przez specjalny formularz zgłoszeniowy na stronie edk.org.pl. W oparciu o formularz rekrutacyjny nastąpi weryfikacja i organizatorzy EDK nawiążą osobisty kontakt, by potwierdzić zaproszenie na spotkanie i chęć współpracy.

Zapraszamy!

Zapisz się na Newsletter WIO